REGULAMIN SALONU ZABAW „STOKROPEK”

 1. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 9 lat.
 2. Każde dziecko może korzystać z Salon Zabaw po zapłaceniu za wstęp wg. aktualnego cennika.
 3. Za dzieci korzystające z Salonu Zabaw w obecności opiekunów, rodziców odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 4. Salon Zabaw ponosi odpowiedzialność za dzieci pozostawione pod opieką naszych animatorów.
 5. Opiekunowie (osoby dorosłe powyżej 18 lat) korzystają z sali zabaw bezpłatnie.
 6. Z urządzeń i konstrukcji zabawowych mogą korzystać wyłącznie dzieci, a tylko w uzasadnionych przypadkach opiekunowie o wadze nie większej niż 80 kg.
 7. Ze względów bezpieczeństwa, higieny oraz komfortu zabawy w salonie zabaw nie można przebywać w obuwiu, wskazane są skarpetki.
 8. Obowiązują wygodne i miękkie stroje – najlepiej sportowe: długie spodnie, koszulki, skarpetki.
 9. Osoby korzystające z Salonu Zabaw bawią się bez okularów, kolczyków, pierścionków i innych rzeczy wykonanych z metalu, plastiku, szkła itp.
 10. W salonie zabaw obowiązuje zakaz wchodzenia na teren zabaw z jedzeniem i piciem (dotyczy także lizaków, cukierków, gum do żucia itp.)
 11. Możliwość spożywania przekąsek, picia napojów jest tylko na terenie recepcji oraz przy stole imprezowym w sali urodzinowej.
 12. Zabronione jest wspinanie po siatkach osłonowych oraz ścianach bocznych w konstrukcjach i urządzeniach zabawowych.
 13. Nie należy wchodzić od dołu zjeżdżalni – ”pod prąd”.
 14. Za zniszczone zabawki, urządzenia i inne mienie stanowiące wyposażenie salonu zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice, opiekunowie prawni dziecka dokonującego zniszczeń.
 15. Osoby w złym stanie zdrowia, w szczególności: z chorobami serca, stawów, z nadwrażliwością na urazy fizyczne korzystają z sali zabaw na własną odpowiedzialność.
 16. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu fizycznego przez osobę korzystającą z Salonu Zabaw należy o tym fakcie natychmiast powiadomić pracownika Salonu. Nie przyjmujemy zgłoszeń przekazywanych w późniejszym czasie, po wyjściu z Salonu Zabaw.
 17. Osoby dorosłe jak i dzieci nie stosujące się do zapisów niniejszego Regulaminu jak i poleceń personelu Salonu nie mogą przebywać na jego terenie.

Salon Zabaw STOKROPEK